HOME   |   E-mail   
HOME > 커뮤니티 > 학원소식    

1. 계좌제 정규과정중급 1 과정 9월15일수업실시

2. 2011.   9 .15  -  2011.  12.  10.  ( 3시간  60일수업)  4시20분 -  7시20분

3. 2011.   10.21 - 2012.   01.  12   (3시간 60일  수업) 1시 00분  -  4시00분 (중급2)

4.  2011.  10.19-  2012,   01.  10  ( 3시간 60일 수업 ) 오전 9시30분 - 12시 30분 (초급2)

 

자세한사항은 전화주세요

 02  -  2677  -2686

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 학원이전 민속한복 2013-12-02 14016
공지 2017년 기능사 산업기사대비반 모집 민속한복 2017-03-24 1547
18 2012년 8월13일, 20일국비과정모집 민속한복 2012-06-25 8591
17 2012년 계좌제 1월 30일수업 민속한복 2011-12-12 8594
16 계좌제12월19일수업 민속한복 2011-12-02 6110
15 모의고사보는날 민속한복 2011-11-28 6002
14 작품보러오세요 민속한복 2011-08-22 7886
13 계좌제수업 민속한복 2011-08-17 5842
» 계좌제 9월15일 수업 민속한복 2011-08-17 6083
11 여름휴가 8월 1일부터 8월3일까지입니다 민속한복 2011-08-01 6476