HOME   |   E-mail   
HOME > 커뮤니티 > 학원소식    

1. 정규 초급 2  수업   2011 .  10 . 19 . 오전 9시30분   -  12시30분 

2. 중급  1.          수업   2011.   10.  19.   오후1시 00분  -  4시  00분

 

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수sort
공지 학원이전 민속한복 2013-12-02 23640
11 2014년 6월13일 국비과정 9회차 모집 민속한복 2014-05-19 9584
10 계좌제 9월15일 수업 민속한복 2011-08-17 9580
9 계좌제12월19일수업 민속한복 2011-12-02 9567
» 계좌제수업 민속한복 2011-08-17 9553
7 2014년 6월19일 국비과정 10회차 모집 민속한복 2014-05-19 9551
6 2014년 4월1일국비 과정 7회차모집 민속한복 2014-03-19 9411
5 2014년4월21일 국비과정 8회차모집 민속한복 2014-03-19 9382
4 2014년 14회중급여자 국비과정모집 민속한복 2014-08-05 9308